[ Hent excel-fil ]   [ Hent html-fil ]

Skema for opstilling af komiteregnskab
 

 

Komitéregnskab for

 

Folkeuniversitetet i       _____________________________________________________

 

 

Årsregnskab for året     _____________________________________________________

 

 

 

 

Resultatopgørelse:

 

Indtægter:                                 

 

Deltagerbetaling, forelæsninger             ________________________________________

 

Deltagerbetaling, kursus                       ________________________________________

 

Administrationsindtægter                      ________________________________________

 

Andre Indtægter                                  ________________________________________

 

Renteindtægter                                   ________________________________________

 

Indtægter i alt                                     ________________________________________

 

 

 

Udgifter:

 

Komitéafgift, forelæsninger                  ________________________________________

 

Komitéafgift, kurser                            ________________________________________

 

Programmer, annoncering mv.             ________________________________________

 

Porto                                                ________________________________________

 

Repræsentation og gaver                    ________________________________________

 

Øvrige udgifter                                  ________________________________________

 

Renteudgifter                                    ________________________________________

 

Udgifter i alt                                      ________________________________________

 


Årets resultat                                     ________________________________________

 

 

 

Balance:

 

Aktiver:                                 

 

Tilgodehavende (debitorer)                ________________________________________

 

Likvide beholdninger (bank og kasse) ________________________________________

 

Aktiver i alt                                       ________________________________________

 

 

 

Passiver:

 

Egenkapital pr. 1.01.                         ________________________________________

 

 +/- årets resultat                             ________________________________________

 

Egenkapital pr. 31.12                        ________________________________________

 

Gæld (kreditorer)                              ________________________________________

 

Passiver i alt                                    ________________________________________

 

 

 

______________________________________________________

Sted og dato

 

 

______________________________________________________

Navn og underskrift

 

 

Erklærer på tro og love, at ovenstående årsregnskab er i overensstemmelse med registreringerne i komitéens bogføring.

 

Tilmeld dig Københavns efterårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Det mørke univers, fremtidsforskning, Grønlandsekspeditioner og den moderne roman. Det er blot nogle få af de mange emner, som du kan fordybe dig i til efteråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.