Folkeuniversitetets værdier og strategi

VÆRDIER

Folkeuniversitetet praktiserer åbenhed og karakteriseres ved vilje til samarbejde.
Folkeuniversitetet skal fastholde og udvikle sin rolle som udbyder af forskningsformidling, og det indebærer formidling på det højeste kvalitetsniveau inden for den samlede forskning i et nært samarbejde med universiteterne.
Folkeuniversitetet skal bidrage til at opfylde universiteternes
forpligtelse til at præstere en moderne forskningsformidling.
Folkeuniversitetet skal bidrage til at øge og udvikle menneskers livskvalitet gennem intellektuelle, stimulerende oplevelser.
Folkeuniversitetet leverer fordybelse og substans, der giver indsigt i forskning og samfund.
Folkeuniversitetet arbejder med forståelse af sammenhænge fremfor atomiseret og overfladisk viden.
Folkeuniversitetet arbejder med ”læring af lyst” og opfylder menneskers behov for viden, uafhængigt af professionelle eller økonomiske interesser.
Folkeoplysningens folkelige fællesskab og sociale samvær er Folkeuniversitetets udgangspunkt for erhvervelse af viden.
Folkeuniversitetet bidrager til at skabe forudsætningerne for, at mennesker kan deltage aktivt i den demokratiske proces.
Folkeuniversitetet bidrager til at skabe grundlaget for den enkelte borgers aktive deltagelse og engagement, både i de nære og i de overordnede, samfundsmæssige problemer ud fra et ønske om at påvirke løsningen af disse.


MISSION

Folkeuniversitetet skal:

* Formidle forskningens metoder og resultater 
* Formidle forskning der forundrer, forandrer og fascinerer
* Fremme forståelsen for demokrati
* Medvirke til aktivt medborgerskab
* Levere ikke-formel kompetencegivende undervisning på højt fagligt niveau
* Styrke indsigten i nationale og internationale forhold og derved gøre befolkningen bedre rustet til et liv i en
   stadig mere globaliseret dagligdag
* Skabe møde mellem folk og forskning i hele landet


Folkeoplysning og livslang læring
Folkeuniversitetet vil medvirke til at fremme den folkelige oplysning og bidrage til, at Folkeuniversitetets undervisning er et åbent tilbud om livslang læring til alle borgere i Danmark.

Udbredelse og størrelse
Folkeuniversitetet skal være kendt og tilgængeligt overalt i Danmark og arbejder på at øge antallet af undervisningstimer og antallet af deltagere år for år.

Vidensdeling, erfaringsudveksling og samarbejde
Folkeuniversitetet vil understøtte relevante netværk, fora og samarbejdsrelationer for at dele viden og udveksle erfaringer.
Folkeuniversitetet skal være kendt for høje kvalitetsmål inden for undervisning og faglighed. Folkeuniversitetet vil være en central medspiller for universiteterne og forskningen i Danmark.
Folkeuniversitetet skal sikre optimale og tidssvarende rammer for undervisningen.


STRATEGI

Opfyldelse af Folkeuniversitetets strategi hviler i høj grad på et udbygget samspil mellem alle niveauer i organisationen, hvor den enkelte lever op til sin del.

Folkeuniversitetet kombinerer tilbuddet om øget viden med andre oplevelser og sanseindtryk (teater, film, musik, mad osv.).  
Folkeuniversitetet er en innovativ virksomhed, der udvikler og benytter nye
formidlingsformer og søger nye målgrupper (f.eks. yngre deltagere).
Folkeuniversitetet udvikler sine undervisningstilbud i samarbejde med andre institutioner inden for kultur-, undervisnings- og samfundsområdet.
Folkeuniversitetet skaber gode rammer for at erhverve sig viden for samlet at give deltageren den bedst mulige oplevelse. Adgangen til at deltage i undervisningen skal være så enkel og overskuelig som muligt.
Folkeuniversitetsnævnet skal fremme høj kvalitet og faglighed.
Folkeuniversitetsnævnet skal være synligt ved at påtage sig ledelsesmæssige og strategiske opgaver. Folkeuniversitetsnævnet skal overfor offentligheden varetage en samlet overordnet profilering af Folkeuniversitetet.
Folkeuniversitetsnævnet varetager den overordnede ledelse af folkeuniversitetsvirksomheden og skal udøve sin ledelse med fokus på en smidig, dynamisk og sammenhængende virksomhed.

Vedtaget af Folkeuniversitetsnævnet, februar 2015.

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!