Hvad er Folkeuniversitetet?

Folkeuniversitetet blev etableret i  København i 1898. Siden blev Folkeuniversitetets landsdækkende og i dag dækkes aktiviteten af afdelinger i 4 universitetsbyer - København, Aarhus, Odense og Aalborg - samt af godt 85 komitéer, som forestår folkeuniversitetsvirksomheden uden for universitetsbyerne.

Folkeuniversitetets aktiviteter hører under Folkeoplysningsloven og har til formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Den samlede folkeuniversitetsvirksomhed har for øjeblikket årligt omkring 140.000 deltagere og i 2012 lå aktiviteten på 13.500 dobbelttimer (2 x 45 minutter).

Programmer kan rekvireres ved henvendelse til Folkeuniversitetets afdelinger og komitéer. Adresser findes her på hjemmesiden.

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!